ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت

عکس,دانلود,فیلم | خبرنیوز

,

چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت

.

کسب درآمد

.

چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت

چند خودروی گران‌ قیمت دنیا+عکس وجزییات وقیمت

گران ترین ماشین های دنیا   

 

 گران ترین ماشین های دنیا در سال 2016  

گران ترین ماشین های دنیا  2017

گران ترین ماشین های دنیا  95-135 

 

 

جديدترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان  
,
 عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهاندانلود  
,
شيک ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان  
,
شيک ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان   
,
 عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان شيک ترين 
,  
خوشگل ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
ناز ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,X شيک ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X خوشگل ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014- -2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X ناز ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X جذاب ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X با کلاس ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X جذاب ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X ژورنال خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X انواع خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X گالري عکس خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X متنوع ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398X زيباترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X برترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X بهترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398X مدرن ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X تک ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X باحال ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X خفن ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X بروز ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 -2018-2019-2020-2015-2014--2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X شکيل ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016 2014-2018-2019-2020-2015-2014-????-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 X کمياب ترين خودروی گران‌ قیمت دنیا 95-96-94-97-1395-1396-1394-2017-2016-2014-2016-2017-2018-2019-2018 95-96-94-93-96-97-98-1395-1396-1394-1395-1397-1398 -2018-2019-2020-2015-2014-
جذاب ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
با کلاس ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
جذاب ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
ژورنال عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
انواع حلقه عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان
,              
گالري عکس عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
متنوع ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
زيباترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
برترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
بهترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
مدرن ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
تک ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
باحال ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
خفن ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,         
بروز ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
شکيل ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 
,
کمياب ترين عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان

  
عکس های جدیدترین وگران ترین ماشین های حال حاضر جهان 2016-2017

 

 

 در رویای خود فرض می‌کنیم میلیون‌ها دلار پول بی‌زبان و بیکار را در یک حساب بانکی پس‌انداز کرده‌ایم. ناگهان تصمیم می‌گیریم برای تنوع هم شده یکی از گران‌قیمت‌ترین خودروهای دنیا را بخریم. پس با آلامتو همراه باشید تا ۷ خودروی گران‌قیمت فعلی را به شما معرفی کنیم.

به گزارش آلامتو به نقل از زومیت ؛ به همان اندازه‌ای که تولید خودروهایی با قیمت چند میلیون دلاری برای مشهورترین خودروسازان دنیا دست‌یافتنی است، خرید چنین مدل‌هایی برای ما شبیه یک خواب و رویایی شیرین است. اما اگر چندین میلیون دلار پول نقد داشتید کدام یک از ۷ خودروی گران‌قیمت دنیا را به پارکینگ خود می‌بردید؟

استون مارتین وولکان؛ پادشاه بلامنازع جاده‌های بریتانیا (۲.۳ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

اگر با پول خود دنبال یک خودروی ۸۰۰ اسب بخاری با پیشرانه‌ی V12 هستید که نام سلطان جاده‌های بریتانیا برازنده‌ی آن است، می‌توانید به استون مارتین وولکان ۲.۳ میلیون دلاری فکر کنید. البته اگر بتوانید یک نسخه‌ی فروشی از آن را پیدا کنید.

تنها ۲۴ دستگاه از این خودروی جذاب تولید شده که هر کدام از آنها مشتری خاص خود را دارد. متاسفانه باید دنبال گزینه‌ی دیگری باشید که تجربه‌ای قدرتمند از یک رانندگی جذاب را در قالب یک ابرخودروی فوق‌العاده سبک به شما ارائه کند.

فراری F60، سهم شما در جشن تولد فراری (۲.۵ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

گران ترین خودروها

فراری شصتمین سال تاسیس خود را با یک مدل جذاب به نام F60 جشن گرفت. مشکل اصلی این است که تنها ۱۰ دستگاه از این خودرو تولید شده است. اما نکته‌ی جالب اینجاست که تمامی مدل‌ها قبل از اینکه فراری خبر تولید اف ۶۰ را به کسی بدهد فروخته شده بودند.

در جذابیت این خودرو شک نکنید. فراری به خوبی می‌دانسته که باید برای F60 سنگ تمام بگذارد. این کوپه‌ی ۷۳۰ اسب بخاری با پیشرانه‌ی V12 یک خودروی بدون سقف است که طراحی آن کمی متفاوت‌تر از دیگر اسب‌های وحشی فراری است.

پاگانی هوایرا BC، خودرویی که تنها می‌توانید نسخه‌ی رودستر آن را بخرید (۲.۶ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

هوایرا مشتریان خاصی دارد. اما خبر خوب درباره‌ی این خودرو اینکه پاگانی هوایرا بی‌سی تنها خودروی فهرست ماست که می‌توانید برای خرید آن خوش‌بین باشید. اما باید به مدل رودستر قانع باشید، چون تمام ۲۰ نمونه‌ی کوپه که از این خودرو تولید شده به فروش رفته است.

بدنه‌ی فیبرکربنی هوایرا بی‌سی به خوبی اطراف خودرو را فراگرفته که همین موضوع باعث می‌شود با نسخه‌ی معمولی هوایرا تفاوت داشته باشد. اما تغییرات این خودرو به طراحی ظاهری آن خلاصه نمی‌شود و با یک مدل فوق سبک و بسیار پرقدرت روبرو هستیم که برای راندن آن علاوه بر پول کافی باید تبحر خاصی داشته باشید.

فراری FXX K خودرویی برای حکمرانی در مسابقات (۳ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

فراری FXX K نسخه‌ای مبتنی بر مدل جذاب لافراری است که تنها برای درنوردیدن پیست‌های مسابقه طراحی و تولید شده است. بهتر است برای خرید این مدل بی‌نظیر حتما ۳ میلیون دلار همراه داشته باشید، در غیر این صورت خرید آن غیر ممکن است.

پیشرانه‌ی FXX K با ترکیبی از موتورهای بنزینی و الکتریکی می‌تواند ۱۰۳۶ اسب بخار توان تولید کند که برای کنترل این اسب سرکش باید دست به دامان قطعات آیرودینامیک این مدل شوید. به نظر شما ۱۰۳۶ اسب بخار بدون آیرودینامیک عالی چه بلایی سر شما می‌آورد؟

تنها ۴۰ دستگاه از این غول ایتالیایی تولید شده که خوشبختانه همه آنها فروخته شده است!

مک‌لارن P1 GTR خودرویی که باید به آن احترام گذاشت (۳.۱ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

اگر گفتیم استون مارتین وولکان گران‌قیمت‌ترین خودروی انگلیسی است، اشتباه کردیم. مک‌لارن P1 GTR انتخابی است که ۳.۱ میلیون دلار برای شما آب می‌خورد. این خودرو با همان ترکیب رنگی به فروش می‌رسد که مدل مشهور 1995 F1 GTR توانست مسابقات Le Mans را از آن خود کند.

این هیولای ۹۸۶ اسب بخاری از یک پیشرانه‌ی V8 توربوشارژ در کنار یک موتور الکتریکی بهره می‌برد. این خودروی قابل احترام برای فتح مسابقات طراحی شده و باید انتظار یک خودروی قدرتمند مسابقه‌ای را از آن داشته باشید. گرچه تاکنون هیچ کدام آنها در مسابقات حاضر نشده‌اند!

لامبورگینی وننو رودستر خودرویی گران‌قیمت ولی بدون سقف! (۴.۵ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

اگر ۴.۵ میلیون دلار دارید، اگر عاشق لامبورگینی هستید و اگر دوست دارید سقف خودروی شما آسمان باشد، پیشنهاد می‌کنیم یک لامبورگینی وننو رودستر ۷۴۰ اسب بخاری پیدا کنید و آنرا بخرید!

قطعا کسی که ۴.۵ میلیون دلار پول دارد و عاشق لامبورگینی است، از رانندگی با وننو رودستر در هوای بارانی بیشتر لذت می‌برد.

کونیخزگ CCXR Trevita الماسی که همه دنبال آن می‌گردند (۴.۸۵ میلیون دلار)

گران ترین خودروها

فقط دو دستگاه از این خودرو تولید شده که یکی از آنها باید توسط مجوزهای قانونی آمریکا را بگیرد. به نظر می‌رسد باید خرید آن را فراموش کنید. ولی جالب است بدانید Floyd Mayweather Jr بوکسور مشهور آمریکایی صاحب تنها نمونه‌ی موجود در این کشور است که خیلی هم به خودروی خود افتخار می‌کند.

به لطف بهره‌گیری از پوشش فیبری منحصر به فرد به کار رفته در مدل تراویتا که قیمت بسیار گزافی هم دارد، این خودرو از یک بدنه‌ی فیبرکربنی درخشان بهره می‌برد که مانند الماسی در تاریکی می‌درخشد.

نظر شما درباره‌ی خودروهای این لیست چیست؟ آیا شما هم دوست دارید صاحب یکی از این مدل‌ها باشید؟ 


بازار خودرو هیچگاه جذابیت های خود را برای علاقه مندان از دست نخواهد داد. از ابتدایی ترین مدل ها تا پیشرفته ترین ها؛ هر کدام دنیای خاص خود را دارند. در هر طبقه مالی که قرار داشته باشید، تهیه وسیله نقلیه مناسب یکی از چشم اندازهای مهم برای زندگی است. اما جذابیت های این دنیای خاص زمانی شکل خاص به خود می گیرد که با در اختیار داشتن امکانات، ویژه ترین نمونه ها را برای خود انتخاب کنید. امروزه "خودرو" حتی خارج از کارخانه های تولید کننده به یک تخصص مبدل شده است.

از بازسازی مدل های کلاسیک با آن شمایل مجذوب کننده گرفته تا تیونینگ نمونه ها استاندارد بازار، هر روز شاهد ارائه نمونه های اعجاب انگیزی هستیم. در این میان تولیداتی متمایز از سوی کارخانه های کوچک و بزرگ نیز رنگ و لعابی دیگر به دنیای خودرو می دهند. آثار هنری چون کوئینگ زگ، پاگانی، بوگاتی، لامبورگینی و ... دست نیافتنی های جهان سرعت و قدرت هستند که هر کسی در رویاهای خود یک مدل ویژه را انتخاب می کند. 

اخیرا مجله فوربز لیستی را منتشر کرده که در آن 10 خودروی گران قیمت جهان معرفی شده است. در ادامه این مطلب به گزارش مذکور خواهیم پرداخت.

(ارزش خودروها بر اساس قیمت پایه در مدل استاندارد اعلام شده است.بدیهی است با افزوده شدن امکانات ویژه این قیمت ها نیز قابل تغییر است)

10.مرسدس بنز سی ال 65 آ ام گ کوپه

margin: 15px 0px;">مرسدس بنز سی ال 65نمای جلو

مرسدس بنز سی ال 65نمای کلی

مرسدس بنز سی ال 65نمای عقب

کشور تولیدکننده: آلمان

موتور: 12 سیلندر/6 لیتری/621 اسب بخار

شروع قیمت:215.500 دلار

9.استون مارتین ونکوئیش

استون مارتین ونکوئیش-نمای جلو

استون مارتین ونکوئیش-نمای کلی

استون مارتین ونکوئیش-نمای عقب

کشور تولیدکننده: انگلیس

موتور: 12 سیلندر/6 لیتری/565 اسب بخار

شروع قیمت: 279.995 دلار

8.بنتلی مولسان

بنتلی مولسان-نمای جلو

بنتلی مولسان-نمای کلی

بنتلی مولسان-نمای داخل

کشور تولیدکننده: انگلیس

موتور: 8سیلندر/6.75 لیتری/505 اسب بخار

شروع قیمت: 298.900 دلار

7.فراری اف12 برلینتا

فراری برلینتا-نمای جلو

فراری برلینتا-نمای کلی

فراری برلینتا-نمای عقب

کشور تولیدکننده: ایتالیا

موتور: 12سیلندر/6.3 لیتری/740 اسب بخار

شروع قیمت: 315.888 دلار

6.رولزرویس فانتوم

رولزرویس-نمای جلو

رولزرویس-نمای داخل

رولزرویس-نمای کلی

کشور تولیدکننده: انگلیس

موتور: 12سیلندر/6.75 لیتری/453 اسب بخار

شروع قیمت:298.900 دلار

5.پورشه 918 اسپایدر

پورشه اسپایدر-نمای جلو

پورشه اسپایدر-نمای عقب

پورشه اسپایدر-نمای کلی

کشور تولیدکننده: آلمان

موتور:8 سیلندر/4.6 لیتری/ مجموع خروجی موتور به همراه دو موتور الکتریکی 887 اسب بخار

شروع قیمت:845.000 دلار

4.ونوم جی تی

ونوم جی تی-نمای جلو

ونوم جی تی-نمای عقب

ونوم جی تی-نمای کلی

کشور تولیدکننده: انگلیس

موتور: 8 سیلندر/7 لیتری/1244 اسب بخار

شروع قیمت: 1.2 میلیون دلار

3.کوئینگ زگ آگرا اس

کوئینگ زگ آگرا اس-نمای جلو

کوئینگ زگ آگرا اس-نمای کلی

کوئینگ زگ آگرا اس-نمای کلی

کشور تولیدکننده: سوئد

موتور: 8 سیلندر/5 لیتری/1030 اسب بخار

شروع قیمت: 1.520 میلیون دلار,br>

2.بوگاتی ویرون 16.4 گراند اسپرت

بوگاتی ویرون-نمای جلو

 بوگاتی ویرون-نمای جلو

بوگاتی ویرون-نمای کلی

کشور تولیدکننده: فرانسه

موتور: 16 سیلندر/8 لیتری/1200 اسب بخار

شروع قیمت: 2.5 میلیون دلار

1.لامبورگینی وننو رودستر

لامبورگینی رودستر-نمای کلی

لامبورگینی رودستر-نمای بالا

لامبورگینی رودستر-نمای جلو

کشور تولیدکننده: ایتالیا

موتور: 12سیلندر/6.5 لیتری/750 اسب بخار

شروع قیمت: 4.5 میلیون دلار  

 

  

  

 

10 خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر - شهرخبر

www.shahrekhabar.com/picnews/1410931440233931

۲۶ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 10 خودرو گران قیمت دنیا + تصاویر. ... در تلگرام دنبال کنید · Car.ir | بانک اطلاعات خودرو · ورود عضویت · مقایسه فنی خودرو ها · Facebook; Twitter; G+ ...

عکس هایی از گران قیمت ترین خودروهای جهان - که

www.irannaz.com/news_detail_13299.html

مجله فوربس در تازه‌ترین گزارش خود به معرفی گران‌قیمت‌ترین خودروهای جهان پرداخت در این فهرست به نام خودروهایی اشاره شده كه قر عکس هایی از گران قیم.

گران ترین خودرو | گران قیمت ترین خودرو جهان - نمناک

namnak.com/6119-گران-قیمت-ترین-خودروی-دنیا-در-سال-2014.html

در این مطلب شما با گران ترین خودروهای جهان در سال 2014 آشنا می شوید. قیمت خودرو لامبورگینی مدل ونینو رودستر با 4.5 میلیون دلار صدرنشین گرانترین خودروهای دنیا ...

گران قیمت‌ ترین ماشین های پلیس در جهان + عکس - تالاب

www.talab.ir/scientific/car/most-expensive-cars-in-the-world-police.html

در اینجا شما با بهترین و گران قیمت ترین خودروهای پلیس در کشورهای مختلف جهان آشنا خواهید شد برخی ماموران پلیس خودروهایی منحصر به فرد را برای گشتز.

(تصاویر) معرفی گران‌ترین خودروهای دنیا - فرارو

fararu.com/fa/news/145232/تصاویر-معرفی-گران‌ترین-خودروهای-دنیا

یعنی در این لیست محصولات دست‌ساز که قیمت سلیقه‌ای دارند، جایی ندارند. ... چه افتخاری از این بالاتر که یک دانمارکی نیز در بین ۱۰ خودرو گران دنیا حضور داشته باشد؟

گران‌ قیمت ترین خودروی جهان (+عکس) - عصر ایران

www.asriran.com › عصرايران دو › خواندنی ها و دیدنی ها

مهر: اخیرا گران قیمت ترین خودروی جهان که یک لامبورگینی با روکش طلاست در خیابان های پاریس مشاهده شده است. این خودرو که شماره پلاکش متعلق به کشور عربستان ...

گران قیمت ترین ماشین های دنیا ساخته شده با طلای سفید - پاسخ

www.rozanehonline.com/.../گران-قیمت-ترین-ماشین-های-دنیا-ساخته-شده...

گران قیمت ترین ماشین های دنیا ساخته شده با طلای سفید ... وقتي ميگن گرانقيمتترين ماشين بايد به اين معني باشه كه خود ماشين گران قيمته والا بنده يه پرايد و ميزارم ...

عکس ماشین لوکس، خودروهای لوکس، عکس خودروهای لوکس و ...

www.akairan.com/foto-aka/foto-car/201311704811.html

قیمت اولین خودروهای لوکس پس از لغو تحریم ها مشخص شد ... خودروهای گران قیمت و لوکس در قطر + تصاویر · از طراحی فیلم تا ... مقایسه 3 خودروی هایبریدی لوکس دنیا.

گران قیمت ترین اتومبیل های دنیا - عکس

pixnaz.info/news_detail_407.html

گران قیمت ترین اتومبیل های دنیا. گران قیمت ترین اتومبیل های دنیا، www.pixnaz.info. تعداد نمایش ۴۲۸۶۳ بار. ارسال شده در ۰۰۰۰/۰۰/۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰. جهت عضویت در سایت ...

آپارات - ماشین گران قیمت در ایران

www.aparat.com/result/ماشین_گران_قیمت_در_ایران

ده ماشین گران قیمت دنیا (بدون شرح). سخت افزار: وب سایت م... ۱,۷۱۴ بازدید. ۵:۰۳. تصادف ماشین های گران قیمت. www.mobileko.ir. ۱,۳۹۲ بازدید. ۰:۵۲. ماشین های گران ...

آپارات - ماشین گران قیمت